6 VANLIGASTE BRÅKEN SOM FÖRSTÖR ERAN RELATION

Gräl 1: Städning och hushållssysslor
Orsak: Du tycker att din partner gör för lite eller på fel sätt.
Åtgärd: Sätt ord, men inte anklagelser, på dina upplevelser. Släpp kontrollen om det handlar om att du vill att din partner ska städa på ett visst sätt.
Städning och annat hushållsarbete är den vanligaste orsaken till gräl. Det visar såväl olika undersökningar som Maria Farms egna erfarenheter som terapeut.
– Det handlar inte bara om vem som gör vad, säger hon, utan också hur det görs. Den ena parten kanske tycker att den andra stoppar i disken i diskmaskinen på fel sätt.
– Om man tycker att den andra gör för lite gäller det att uttrycka sina åsikter utan bittra, negativa kommentarer. För den som däremot tycker att partnern ska städa hemmet i en viss ordning handlar det om att våga släppa kontrollen.
I den bästa av världar blir paret här överens och delar sysslorna på ett harmoniskt sätt. Alternativt händer inget alls eller så återgår partnern successivt till sitt gamla, slöa jag.

– Om man har prövat allt och det ändå inte blir någon förändring kanske man får acceptera att okej, det är så här det är, säger Maria Farm.
– Din partner kanske gör annat i stället eller får dig att skratta och må bra. Väg in sådant och se om fördelarna med att leva i relationen ändå inte överväger. En annan möjlig utgång kan bli att man bestämmer sig för att inte längre leva ihop.

Gräl 2: Ekonomi
Orsak: Att pengarna inte räcker är en vanlig källa till konflikter.
Åtgärd: Gör en gemensam budget och sätt upp gemensamma sparmål. Det kan kitta samman relationen.
– Ekonomi är så laddat med känslor, säger Maria Farm, inte minst för att den ena parten ofta tjänar mer än den andra och det kan påverka självkänslan negativt hos den som tjänar minst.

– Många par har också ont om pengar. Det kan skapa ångest och rädsla och ge upphov till bråk. Men om man tar sig an problemet och ser på det med öppna ögon utan att skuldbelägga varandra kan det i stället kitta ihop relationen. Man gör en budget ihop, kanske börjar spara och sätter upp gemensamma mål.

Gräl 3: Sex och samliv
Åtgärd: Här gäller det att våga ta upp ämnet samt lyssna på och bekräfta den andra. Vid otrohet kan man behöva parterapi för att komma vidare.
Kärlek och sex ger också upphov till konflikter i många relationer. Den ena vill oftare än den andra. Eller på ett annat sätt.
– Min erfarenhet är att män oftare känner sig missnöjda med sitt sex- och samliv, säger Maria Farm. Samtidigt är de inte lika bra på att uttrycka känslor. I stället pyser dessa känslor ut i vardagen. Det blir mer av typen ”jag tänker inte plocka ur diskmaskinen när hon inte legat med mig på fyra veckor”. Eller så kommer hit, tjat och nedlåtande kommentarer om hur dålig deras partner är och ska leta efter en ny. I tron och hopp om att sexlusten ska öka då.

– Kvinnan förstår inte att detta har med deras samliv att göra utan tänker ”jag har ju sagt att han ska plocka ur diskmaskinen. Varför är han så dålig på att lyssna på mig?”. Här gäller det att man sätter fingret på problemet så att man undviker missförstånd och onödigt tjafs.
– Om paret sätter sig ned och pratar om sitt samliv så kanske han får veta varför hon inte vill så ofta och hon får klart för sig hur mycket han saknar henne. Det leder ofta till ökad ömsesidig förståelse och starkare känslomässiga band.

Gräl 4: Alkohol
Orsak: Ni blir osams så fort ni fått i er lite alkohol.
Åtgärd: Undvik diskussioner om vanliga trätoämnen när ni är påverkade. Om den ena av fallit in i risk- eller missbruk: sök behandling. Detta klarar ni knappast på egen hand.
Många förhållanden förgiftas av missbruk eller riskbruk av droger och alkohol. Inte bara att grälen lättare triggas i gång eftersom droger påverkar omdömet, gräl kan också uppstå när parterna har olika syn varandras alkoholvanor.

– Hur mycket och hur ofta den ena parten dricker orsakar många gräl, säger Maria Farm. Att lösa detta är inte lätt, men en grundförutsättning är att båda är nyktra när de väljer att ta diskussionen, annars kan man vara säker på att det urartar.

Gräl 5: Arbete
Orsak: Den ena jobbar ständigt över eller sitter hemma framför datorn.
Åtgärd: Ibland måste man få jobba över och det kräver förståelse av den andra. Vid okynnesarbete krävs att den andra parten sätter ord på sina upplevelser i stället för att börja spela martyr.
Jobbet är en ständig källa till konflikter bland de flesta dubbelarbetande par.

– Att den ena har en hög arbetsbelastning kan vara både sant och osant, säger Maria Farm. Det är klart att det kan vara bekvämt att sjunka ner vid datorn och skylla på jobbet för att slippa konflikter eller vardagsbestyr. Även här gäller det att ge uttryck för sina känslor utan att gå till personangrepp. Berätta hur du upplever situationen, men undvik pajkastning.

Gillar

Kommentarer